Dlaczego nie chcemy się badać? Dlaczego nie chcemy się badać?

Dlaczego-nie-chcemy-si-badac

Polacy lubią uchodzić za naród bohaterów. Jednocześnie, jak pokazują statystyki, najwyraźniej obawiają się profilaktycznych badań. A nuż coś wykryją?  

Z jednej strony narzekamy na ograniczony dostęp do opieki lekarskiej, z drugiej jak ognia unikamy bezpłatnej profilaktyki. Dane jednoznacznie wskazują, że 30% Polaków wykonuje pod­stawowe badania profilaktyczne rzadziej niż raz do roku, a 10% w ogóle się nie bada. Tylko 40% badanych wykonuje badania raz do roku. Częściej badaniom pro­filaktycznym poddają się kobiety niż mężczyźni. Przynajmniej raz w roku wykonuje je 60% ankie­towanych kobiet. Prawie 2/3 respondentów otwarcie przy­znaje, że w ostatnich pięciu latach nie korzystało z żadnego badania w ramach bezpłatnych progra­mów profilaktycznych. Chodzi o badania przesiewowe w kie­runku nowotworu piersi, szyjki macicy i jelita grubego finanso­wane przez Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

 W ramach realizowanego programu NFZ wysyła listownie imienne zaproszenia umożliwiające umówienie się na termin dogodny dla pacjenta. Jak wynika z danych samego Funduszu darmowe badania nie cieszą się popularnością. 

W 2013 roku wysłano blisko 6 mln zaproszeń. Aż 3,2 mln osób dostało skierowania na cytologię (profilaktyka raka szyjki macicy) – skorzystało niecałe 700 tys. kobiet, czyli 21%. Na badania mammograficzne kobiety przy­chodziły już częściej, z zaproszeń skorzystało 43%. Najgorzej sytu­acja wygląda przy przesiewowych badaniach raka jelita grubego, które obejmują zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Z zaproszeń wysy­łanych do osób między 55. a 64. rokiem życia skorzystało zaledwie 16,7% osób. Równocześnie eksperci podkreślają, że systematyczna profilaktyka przynosi wymierne efekty. Wczesne wykrycie zmian nowo­tworowych nie tylko umożliwia podjęcie mniej inwazyjnej proce­dury leczniczej, ale w wielu przy­padkach ratuje życie. Badania przesiewowe są jak na razie jedną z najskuteczniejszych metod walki z rakiem.

Dlaczego więc Polacy unikają badań? Powody mogą być rozmaite. Strach, wstyd, niewiedza.  

Są tacy, którzy uważają, że cho­roba ich nie dotyczy lub uznaje, że póki nic nie dolega, problem nie istnieje. Jednak aby dowiedzieć się, czy nasz organizm działa pra­ widłowo, trzeba czasami wykonać szereg badań diagnostycznych. Niektórych unikamy jak ognia. Największe obawy wśród pacjen­tów budzi gastroskopia. Wiele osób boi się tego badania, ponie­waż uważają, że podczas jego wykonywania mogą się udusić. Samo badanie polega na wpro­wadzeniu endoskopu przez jamę ustną. U małych dzieci zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Osobom dorosłym, które odczuwają strach przez zabiegiem podaje się środki uspokajające. Możliwe jest rów­nież przeprowadzenie gastro­skopii przez nos. Zmniejsza to dyskomfort, ponieważ endoskop nie ma kontaktu z językiem, co eliminuje odruch wymiotny. Procedura gastroskopii przez nos przebiega przy użyciu przy­rządu o średnicy 6 mm, podczas gdy gastroskop do badania przez jamę ustną ma średnicę 10 mm. Czy gastroskopia jest zabiegiem bolesnym? Standardowo przeprowadza się ją przy znieczuleniu miejscowym gardła lub gardła i nosa. Badanie zazwyczaj nie boli, choć do przyjemnych nie należy. Możliwy dyskomfort wiąże się z wprowadzeniem do żołądka gazu, co może powodować uczu­cie wzdęcia i odbijanie. Bywa, że pojawia się odruch wymiotny, uczucie duszenia się, kaszel

Są tacy, którzy uważają, że cho­roba ich nie dotyczy lub uznaje, że póki nic nie dolega, problem nie istnieje. Jednak aby dowiedzieć się, czy nasz organizm działa pra­ widłowo, trzeba czasami wykonać szereg badań diagnostycznych. Niektórych unikamy jak ognia. Największe obawy wśród pacjen­tów budzi gastroskopia. Wiele osób boi się tego badania, ponie­waż uważają, że podczas jego wykonywania mogą się udusić. Samo badanie polega na wpro­wadzeniu endoskopu przez jamę ustną. U małych dzieci zabieg wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Osobom dorosłym, które odczuwają strach przez zabiegiem podaje się środki uspokajające. Możliwe jest rów­nież przeprowadzenie gastro­skopii przez nos. Zmniejsza to dyskomfort, ponieważ endoskop nie ma kontaktu z językiem, co eliminuje odruch wymiotny. Procedura gastroskopii przez nos przebiega przy użyciu przy­rządu o średnicy 6 mm, podczas gdy gastroskop do badania przez jamę ustną ma średnicę 10 mm. Czy gastroskopia jest zabiegiem bolesnym? Standardowo przeprowadza się ją przy znieczuleniu miejscowym gardła lub gardła i nosa. Badanie zazwyczaj nie boli, choć do przyjemnych nie należy. Możliwy dyskomfort wiąże się z wprowadzeniem do żołądka gazu, co może powodować uczu­cie wzdęcia i odbijanie. Bywa, że pojawia się odruch wymiotny, uczucie duszenia się, kaszel.

Jest to spowodowane drażnie­niem gardła oraz rozdymaniem żołądka przez powietrze wpro­wadzane do niego podczas bada­nia. Dzięki gastroskopii można jednak wykryć takie choroby jak: przełyk Barretta, rak przełyku, żylaki przełyku, zapalenie błony śluzowej przełyku, choroba wrzodowa żołądka i dwunast­nicy, rak żołądka, inne złośliwe lub potencjalnie złośliwe nowo­twory żołądka, np. GIST, zapale­nie błony śluzowej żołądka. Kolejne badanie to kolonoskopia. Umożliwia ono obejrzenie wnętrza całego jelita grubego przy użyciu giętkiego endoskopu (kolonoskopu) o grubości palca wskazującego. Lekarz ogląda najpierw okolicę odbytu. Sprawdza, czy nie ma tam przetok, guzków krwaw­niczych, ropni, smaruje żelem miejscowo znieczulającym, a następnie wykonuje badanie per rectum, czyli badanie pal­cem przez odbyt. Następnie za pomocą kolonoskopu ogląda wnętrze jelita grubego pacjenta. Badanie polega na wprowadzeniu przez odbyt wziernika zakończonego kamerą, z której obraz przesyłany jest na zewnątrz. Podczas kolonoskopii lekarz może pobierać wycinki błony śluzowej jelita grubego do badań histopatologicznych. Może również wykonać drobne zabiegi, takie jak usunięcie nie­wielkiego polipa. Badaniu może towarzyszyć uczucie rozpie­rania, wzdęcia oraz skurczów w jamie brzusznej, dlatego też może być wykonane w znieczu­leniu ogólnym dożylnym, co pozwoli lepiej znieść badanie. Powietrze, które jest wdmuchi­wane do światła jelita, aby uwi­docznić jego ściany i umożliwić przesuwanie endoskopu coraz dalej, może powodować uczu­cie dyskomfortu. Nie należy się krępować, gdy gazy, bądź płyn wydostaje się w czasie badania przez odbyt, ponieważ jest to częsta sytuacja.

Kolonoskopia z reguły trwa od 15 do 40 minut. Jest wskazana, jeśli istnieje podejrzenie raka jelita grubego, mamy biegunkę o niejasnym pochodzeniu, podejrzenie nie­swoistego zapalenia jelit (wrzo­dziejące zapalenie jelita grubego lub choroba Leśniowskiego– Crohna), podejrzenie zaburzeń wchłaniania. Badanie to wyko­nuje się także u osób zdrowych po 50. roku życia jako badanie przesiewowe w kierunku poli­pów i wczesnych postaci raka jelita grubego.

Czy gastroskopia jest zabiegiem bolesnym? Standardowo przeprowadza się ją przy znieczuleniu miejscowym gardła lub gardła i nosa. Badanie zazwyczaj nie boli, choć do przyjemnych nie należy. Możliwy dyskomfort wiąże się z wprowadzeniem do żołądka gazu, co może powodować uczu- cie wzdęcia i odbijanie. Bywa, że pojawia się odruch wymiotny, uczucie duszenia się, kaszel. Jest to spowodowane drażnie- niem gardła oraz rozdymaniem żołądka przez powietrze wpro- wadzane do niego podczas bada- nia. Dzięki gastroskopii można jednak wykryć takie choroby jak: przełyk Barretta, rak przełyku, żylaki przełyku, zapalenie błony śluzowej przełyku, choroba wrzodowa żołądka i dwunast- nicy, rak żołądka, inne złośliwe lub potencjalnie złośliwe nowo- twory żołądka, np. GIST, zapale- nie błony śluzowej żołądka. Kolejne badanie to kolonoskopia. Umożliwia ono obejrzenie wnętrza całego jelita grubego przy użyciu giętkiego endoskopu (kolonoskopu) o grubości palca wskazującego.

Rozmowa z Agnieszką Łucjanek – psycholożką, terapeutką, koordynatorką merytoryczną Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR. Pracuje w Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodz...
4405 Odsłony
Do wszechobecnej reklamy piwa zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Gdzie się obejrzeć, napotykamy komunikat – piwo gasi pragnienie, integruje, bawi, relaksuje i świetnie smakuje. W pow...
4208 Odsłony
Cała prawda o dietetycznym detoksie.Raz na jakiś czas nachodzi nas nieodparta ochota na „odtrucie" lub „oczyszczenie" organizmu z nagromadzonych toksyn. Z reguły w okolicach świąt ...
3698 Odsłony
Gelotolodzy, czyli naukowcy zajmujący się badaniem śmiechu przekonują, że uśmiech na twarzy może podnieść odporność organizmu, skrócić okres rekonwalescencji po chorobie i przedłuż...
3391 Odsłony
​Popularne diety kuszą obietnicą szybkiej utraty zbędnych kilogramów. Czy redukcja masy ciała i efekt jo-jo stanowią nieodłączny duet?W ponad 90 proc. przypadków za otyłość i nadwa...
3294 Odsłony
Na łamach magazynu naukowego „Journal of Personality and Social Psychology" badacze z University of British Columbia poinformowali, że wdychanie naturalnego zapachu partnera może p...
3133 Odsłony
PROGRAM PROWADZONY PRZEZ CENTRALĘ FARMACEUTYCZNĄ CEFARM SA  logotype cefarm