Libido u mężczyzn. Sposoby na jego podniesienie

libido

Zmniejszone libido oznacza osłabienie popędu seksualnego, które nie jest spowodowane tymcza­sowym stresem lub zmęczeniem. Siła i charakter owego popędu mają charakter indywidualny (co może być przyczyną nieporozumień w związkach). Jednak same potrzeby płciowe są wrodzone i natu­ralne. Wywołują one napięcie w naszym organizmie, które z kolei pobudzają motywację do jego redukcji poprzez podjęcie czynności dających satysfakcję sek­sualną. Zmienność potrzeby seksualnej ma nie tylko charakter osobniczy, ale także pozostaje w związku z wiekiem. Z czasem ulega ona osłabieniu. W dzie­ciństwie libido pozostaje w uśpieniu, aby zaktywizo­wać się w okresie dojrzewania. U mężczyzn najwyż­szy poziom potrzeb seksualnych przypada na okres od 16. do mniej więcej 30.-35 roku życia. Pojawiające się w okresie pokwitania libido u dziewcząt jest zna­czenie słabsze niż u ich rówieśników. Kobiety naj­większy popęd płciowy wykazują około 30.-35. roku życia, a także przed okresem menopauzy.

Spadek zainteresowania seksem definiuje się jako subiektywną utratę chęci i potrzeb seksualnych  

Można zapytać, a dlaczego subiektywną? Dlatego, odpowiadają specjaliści, że nie istnieje jeden, uni­wersalny sposób pomiaru siły popędu seksualnego. Dla jednych „wystarczająca" ilość zbliżeń może ozna­czać uprawianie seksu codziennie, dla innych będzie to seks dwa razy w miesiącu. W ocenie stopnia nasi­lenia libido możemy opierać się jedynie na subiek­tywnych odczuciach danej osoby. Czy to oznacza, że nie można stwierdzić występowania dysfunkcji seksualnej? Seksuolodzy odpowiadają, że i owszem można, gdy objawy utrzymują się co najmniej pół roku, przez co nie uczestniczymy w związku seksu­alnym odpowiednio do swoich pragnień. Dodatkowo o dysfunkcji mówimy, jeśli obniżenia popędu nie da się wytłumaczyć występowaniem innych zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania, schorzeniami somatycznymi czy przyjmowaniem leków. Seksuolo­dzy aktywność seksualną opisują więc jako wyraźnie rzadszą od oczekiwanej, biorąc pod uwagę nasz wiek i okoliczności. Mogą też orzekać o częstości znacznie obniżonej w porównaniu do tej z przeszłości.

Jakie są przyczyny spadku libido? Wbrew potocznym mniemaniom nie zawsze jest to rezultat obniżenia poziomu testosteronu w organizmie mężczyzny  

Na popęd seksualny i zainteresowanie sferą seksu­alną mogą wpływać także zaburzenia neuroprze­kaźników w ośrodkowym układzie nerwowym, brak równowagi w gospodarce hormonalnej, jak również kondycja psychiczna. Długotrwale obniżone libido może być związane z różnymi chorobami. Należą do nich: cukrzyca, anemia, nadciśnienie tętnicze, zabu­rzenia endokrynologiczne, hiperprolaktynemia, czyli zaburzenie powodujące zwiększoną produkcję hor­monu zwanego prolaktyną blokującego popęd sek­sualny. Ponadto, wiele leków stosowanych w lecze­niu innych schorzeń wywołuje dysfunkcje seksualne, na przykład leki przeciw nadciśnieniu tętniczemu, leki nasenne, uspokajające, psychotropowe czy też przeciwdepresyjne.

Obniżenie popędu seksualnego miewa podłoże psychologiczne  

Najczęstszymi przyczynami zmniejszonego libido są w tym przypadku depresja, traumatyczne przeżycia w dzieciństwie (molestowanie seksualne), konflikt w związku. W przypadku depresji należy zgłosić się po pomoc do specjalisty w celu rozpoczęcia psycho­terapii. Podobnie rzecz się ma w przypadku pro­blemów w związku, które niekiedy uniemożliwiają współżycie. Inne przyczyny to rutyna i monotonia w kontaktach seksualnych oraz obniżenie atrakcyj­ności partnera/ki. Jeśli dotychczasowe próby skomu­nikowania się z partnerem/partnerką nie pomagają, można zgłosić się na terapię par i małżeństw.

Spadek libido bywa także następstwem innych dysfunkcji seksualnych

U mężczyzn może wystąpić przy zaburzeniach erek­cji i/lub wytrysku. Zazwyczaj pełni wtedy rolę mecha­nizmu obronnego. Brak zainteresowania seksem „zabezpiecza" partnera przed ewentualną „kom­promitacją" i wstydem przed partnerką. Ochotę na seks mogą osłabić starania o dziecko, gdy akt sek­sualny zaczyna kojarzyć się z obowiązkiem i zada­niem do wykonania, a nie z czymś spontanicznym i przyjemnym. U kobiet obniżony popęd seksualny czasem wiąże się z problemami w postaci dyspare­unii (bolesne współżycie) lub anorgazmii (niemoż­ność osiągnięcia orgazmu mimo podniecenia seksu­alnego i akceptacji partnera). Inne przyczyny to lęk przed ciążą lub niskie poczucie własnej atrakcyjności i seksualności.

Niebagatelny wpływ na życie seksualne mają hormony  

Niski poziom testosteronu skutkuje obniżeniem libido, zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Poziom ten obniża się wraz z wiekiem, szczególnie w czasie andropauzy i menopauzy. W takich przypadkach skutecznym środkiem zaradczym jest kuracja hor­monalna. Dodatkowo w czasie menopauzy, ciąży lub laktacji (zwiększona produkcja prolaktyny) u kobiet może pojawić się suchość pochwy. W takich przypad­kach seks nie przynosi już przyjemności, a ochota na współżycie z partnerem znacząco spada. Niski popęd seksualny często stanowi konsekwen­cję naszego stylu życia. Naszemu libido nie poma­gają przewlekłe przemęczenie, nieregularny tryb życia, stres, problemy w pracy, nadużywany alkohol i papierosy, otyłość.

Jak zatem możemy pobudzić nasze libido? Jakie kroki należy podjąć?
Oto najczęściej spotykane rady: 

Zmień styl życia
Czasem wystarczą małe kroki: picie większych ilości wody, ćwiczenie po 10 minut dziennie, rezygnacja z pokarmów odzwierzęcych, cukru, tłustych potraw na rzecz warzyw i owoców. Zamiast pić alkohol przed pójściem spać, wyjdź na spacer. W ten sposób popra­wisz sobie samopoczucie i zwiększsz poziom energii. Należy podkreślić, że regularna aktywność fizyczna ma udowodniony korzystny wpływ na układ krąże­nia i jest istotnym elementem eliminującym czynniki stresowe zaburzające z reguły potencję seksualną. Indywidualnie dobrany do stanu zdrowia trening przynosi często bardzo dobre efekty, gdyż podwyż­sza stężenie wielu neuroprzekaźników w ośrod­kowym układzie nerwowym odpowiadających za poczucie przyjemności. Czasem jednak jedyne, czego nam trzeba, to dobry, regularny wypoczynek. Według prof. Kathleen Blindt Segraves z Uniwersytetu w Cle­veland największym wrogiem libido jest niedobór snu, czyli sypianie poniżej 8 godzin na dobę.

Uporaj się z chorobami
Jeśli istnieją przesłanki mówiące, że obniżona ochota na seks jest następstwem chorób, z jakimi się bory­kasz, to w pierwszej kolejności skonsultuj się z leka­rzem i rozpocznij leczenie. Jednocześnie warto usta­lić, jaki wpływ na życie seksualne mają leki, które zażywasz, i w razie czego zmienić ich dawkowanie lub zmienić na inne.

Rozpocznij psychoterapię
Warto skorzystać z pomocy specjalisty, jeśli masz nieprzepracowane problemy. Mogą to być konflikty wewnętrzne, depresja, ale też negatywne doświad­czenia związane z inicjacją, problemy w relacjach, wykorzystanie seksualne, lęki i wiele, wiele innych.

Przełam rutynę
Monotonia to cichy zabójca związku. Przyczyną obniżonego libido może być mało urozmaicone życie seksualne. Zbliżenia przebiegające w ten sam spo­sób, według przewidywalnego scenariusza, mogą ostatecznie zniechęcać. Należy więc unikać rutyny, eksperymentować, zaproponować zmiany, a przede wszystkim spytać o oczekiwania partnerki/partnera.

Sięgaj po naturalne afrodyzjaki
Wyposażone są w substancje, które zdaniem nie­których, mogą podnieść twoją sprawność seksualną. Co się do nich zalicza? Szparagi, owoce morza, awo­kado, czekolada, banany, seler, orzechy, daktyle, tru­skawki, chili, wanilia, pieprz, cynamon, imbir, kur­kuma. Libido można próbować podwyższyć dzięki odpowiednim suplementom diety. Z reguły zawierają one kompozycję roślin (np. buzdyganek naziemny, korzeń macy, miłorząb), a także zestaw witamin i pierwiastków (cynk, selen), które mogą pozytywnie wpływać na popęd seksualny.

Pij kawę
Według prof. Guarraciego z Uniwersytetu Southwe­stern związki zawarte w kofeinie działają pobudza­jąco. Zaobserwowano, że podawanie kofeiny sami­com szczurów zdecydowanie podwyższa ich libido. Co ciekawe, ochota na seks wzrastała niezależnie od dawki i stężenia kofeiny. Należy jednak zauważyć, że badane zwierzęta nie zaliczały się wcześniej do grupy kawoszy i z kofeiną miały do czynienia po raz pierw­szy w życiu. Stąd być może brała się gwałtowność zaobserwowanych reakcji.

Należy pamiętać, że problem niskiego popędu seksualnego ma charakter
indywidualny

Musimy też uwzględnić, że poziom libido się obniża wraz z wiekiem. W takim wypadku dobrze jest wypróbować naturalne metody jego pobudzania, które nie niosą ryzyka pojawienia się skutków ubocz­nych. Zmiana diety, odstawienie alkoholu i papiero­sów, aktywność fizyczna często może w zupełności wystarczyć. Warto też urozmaicić jadłospis, wprowa­dzając odpowiednie afrodyzjaki, preparaty roślinne, a także suplementy diety, które mogą podnieść libido. Nieodzowna jest również redukcja czynni­ków stresowych, psychoterapia w przypadku depre­sji i szczera rozmowa z partnerką/partnerem. Gdy problem ma źródło w braku erekcji, należy zwró­cić się o pomoc do lekarza specjalisty. Seksuolodzy podkreślają, że seks nie jest tylko kwestią dotyczącą naszych intymnych relacji, ale posiada również zna­czenie dla zdrowia. Dobrze funkcjonujące libido jest istotne z punktu widzenia odczuwanej satysfakcji z życia, pozytywnej samooceny, prawidłowej komu­nikacji i poczucia bliskości. Popęd płciowy jest jed­nym z motorów naszego działania i energii życiowej. Stanowi on jedną z najbardziej pierwotnych, a rów­nocześnie złożonych, funkcji organizmu, ponieważ tworzą go dwa elementy – biologiczny, który pozo­staje poza naszą kontrolą oraz psychiczny - związany z wymiarem emocjonalnym i siłą naszych uczuć. Uwaga, którą poświęcimy na rozwiązywanie proble­mów z nim związanych, jest więc uwagą poświęconą zdrowiu, jak również potrzebom seksualnym oraz jakości życia w związku.

Rozmowa z Agnieszką Łucjanek – psycholożką, terapeutką, koordynatorką merytoryczną Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR. Pracuje w Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodz...
3263 Odsłony
Cała prawda o dietetycznym detoksie.Raz na jakiś czas nachodzi nas nieodparta ochota na „odtrucie" lub „oczyszczenie" organizmu z nagromadzonych toksyn. Z reguły w okolicach świąt ...
2832 Odsłony
Gelotolodzy, czyli naukowcy zajmujący się badaniem śmiechu przekonują, że uśmiech na twarzy może podnieść odporność organizmu, skrócić okres rekonwalescencji po chorobie i przedłuż...
2482 Odsłony
​Popularne diety kuszą obietnicą szybkiej utraty zbędnych kilogramów. Czy redukcja masy ciała i efekt jo-jo stanowią nieodłączny duet?W ponad 90 proc. przypadków za otyłość i nadwa...
2431 Odsłony
Na łamach magazynu naukowego „Journal of Personality and Social Psychology" badacze z University of British Columbia poinformowali, że wdychanie naturalnego zapachu partnera może p...
2304 Odsłony
Niskie temperatury na zewnątrz, przesuszone, gorące powietrze we wnętrzach, noszenie czapek oraz kapryśna i wietrzna aura sprawiają, że kondycja włosów po zimie pozostawia wie...
2247 Odsłony
PROGRAM PROWADZONY PRZEZ CENTRALĘ FARMACEUTYCZNĄ CEFARM SA  logotype cefarm