Wpływ smogu na skórę. Problemy z cerą

Wpyw-smogu-na-skr

W przypadku oddziaływania smogu na zdrowie, nasze najczęstsze skojarzenia dotyczą chorób układu oddechowego oraz układu krążenia. Jednocześnie umyka nam fakt, że również skóra wystawiona jest na interakcje z zanieczyszczonym powietrzem i nara­żona na jego negatywne skutki. W okresie zimowym, gdy stężenie smogu podnosi się, u niektórych osób pojawiają się problemy z cerą. Skóra staje się szara, przesuszona, pojawia się na niej trądzik. Mimo że ze smogiem w pojedynkę nie wygramy, nie jesteśmy wobec niego całkiem bezradni. W tym szczególnie niekorzystnym czasie musimy podjąć dodatkowe kroki zaradcze i ochronne.

Dermatolodzy są zgodni co do tego, że smog może mieć wyjątkowo niekorzystny wpływ na skórę  

W wyniku jego oddziaływania mogą pojawiać się zaburzenia jej funkcjonowania, zmiany skórne, reak­cje kontaktowe, przebarwienia i zmarszczki. Niestety nie są to najpoważniejsze konsekwencje, na które narażeni są mieszkańcy skażonych okolic. Badania wykazują, że smog może również przyczyniać się do powstawania raka skóry. Zła jakość powietrza nie musi wywoływać zmian nowotworowych od razu. Mogą one być odłożone w czasie i wystąpić dopiero po kilku latach.

Co decyduje o toksyczności smogu? 

Smog to najogólniej rzecz biorąc zanieczyszcze­nie powietrza spowodowane obecnością cząsteczek metali, gazów oraz pyłów. Pojawia się, gdy bezwietrz­nej i wilgotnej atmosferze, towarzyszy zwiększona emisja spalin, za które odpowiada transport samo­chodowy, elektrociepłownie, indywidualne systemy ogrzewania domów. W skład smogu wchodzi około 2800 różnych substancji. Z chemicznego punktu widzenia zamglenie smogowe to mieszanina wielu związków, takich jak: wielopierścieniowe węglowo­dory aromatyczne, tlenki azotu, tlenki siarki, tlenek węgla, ozon oraz połączenia chemiczne zawierające metale ciężkie (np. kadm, rtęć czy ołów). Najbar­dziej szkodliwe z nich są zawarte w materiale zawie­szonym (PM), który ma średnicę od około ≤ 2,5 μm (PM2,5) do 10 μm (PM10). Za najbardziej niebez­pieczny uważa się PM2,5. Badania wykazały istnienie związku pomiędzy ekspozycją na PM2,5 a możliwo­ścią wystąpienia ogólnoustrojowego stanu zapal­nego, stresu oksydacyjnego i patologicznych skutków w obrębie białka C-reaktywnego, białych krwinek, fibrynogenu i wielu innych kompleksów promują­cych karcinogenezę. Pyły zawieszone – w tym PM2,5 – mają szkodliwy wpływ na skórę, przyspieszając jej starzenie, powodując zmarszczki i przebarwienia. Wykazano też, że PM10 mogą się przyczyniać do roz­woju czerniaka i raka jamy ustnej.

W jaki sposób smog wpływa na ludzki organizm? 

Dym smogowy to mieszanina wielu komponentów chemicznych, które pod wpływem promieniowania słonecznego mogą ulec rozpadowi. W wyniku tego rozpadu powstają m.in. wolne rodniki, które z kolei wywołują niekorzystny dla wszystkich komórek stres oksydacyjny. Dlatego konsekwencje kontaktu z tok­sycznym powietrzem odczuwamy nie tylko w dro­gach oddechowych, ale dosłownie na własnej skórze.

Czym są owe wolne rodniki? 

Jak wiemy każdy atom tlenu posiada na swojej ostat­niej orbicie parzystą liczbę elektronów. Czasem jednak jeden z nich „gubi się". Taki niepełny atom to właśnie wolny rodnik. Wolne rodniki „szukają" brakującego elektronu, atakując inne cząsteczki i w ten sposób działają niekorzystnie na komórki naszego organizmu, „podkradając" im elektrony. Na tym polega wspomniany stres oksydacyjny. Pod jego wpływem szybciej się starzejemy. Skutkiem kore­lacji, jaka zachodzi pomiędzy ekspozycją na smog i powstawaniem wolnych rodników, są stany zapalne, odwodnienia oraz ubytki na poziomie komórkowym. Zawarte w smogu chemikalia mogą również powodo­wać ograniczenie dostępu tlenu, co powoduje utratę elastyczności i jędrności skóry, a w efekcie pojawie­nie się zmarszczek. Standardowa aktywność w zanie­czyszczonym środowisku zwiększa również praw­dopodobieństwo pojawienia się zapaleń naskórka, które objawiają się w postaci wyprysków, wysypek, trądziku. Specjaliści podkreślają też, że skóra doj­rzała jest o wiele bardziej narażona na negatywne oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza ze względu na obniżone zdolności obrony przed wolnymi rodnikami, za którą odpowiedzialny jest system immuno­logiczny. Co możemy w takim razie zrobić, by chro­nić skórę i cały organizm?

Najlepszym zabezpieczeniem przed negatywnym oddziaływaniem smogu jest ochrona wierzchniej warstwy ciała, by w jak najmniejszym stopniu eksponować skórę na warunki zewnętrzne  

Oznacza to konieczność ograniczania czasu spędzo­nego w skażonym środowisku oraz stosowanie urzą­dzeń oczyszczających w pomieszczeniach, w których najdłużej przebywamy. Istotna jest też odpowiednia pielęgnacja, dzięki której skóra będzie odpowiednio przygotowana na interakcję ze skażonym powie­trzem. Dotyczy to w szczególności twarzy, szyi oraz dłoni. Przede wszystkim powinniśmy zadbać o ich prawidłowe, dokładne oczyszczenie. Pomaga ono przygotować skórę do aplikacji warstwy ochronnej. Wieczorna pielęgnacja usuwa nie tylko makijaż czy pot, ale także wszelkie składniki smogu, które osia­dły na cerze podczas dnia. Zwykłe przemycie wodą z mydłem może tu nie wystarczyć. Jednocześnie nie powinno stosować się w tym przypadku preparatów wysuszających skórę. Specjaliści doradzają więc sto­sowanie łagodnych peelingów lub specjalnych szczo­teczek przeznaczonych do oczyszczania skóry oraz odpowiednią tonizację. Opisane powyżej negatywne oddziaływanie wolnych rodników możemy ograniczyć, stosując antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze. Możemy dostarczać je skórze poprzez zastosowa­nie bogatego w te związki serum, np. zawierającego witaminę C, A lub E czy kwas ferulowy. Poranna pie­lęgnacja z jego wykorzystaniem pomoże zneutralizo­wać wolne rodniki podczas dnia. Natomiast zabieg wykonany wieczorem da szansę na przyspieszenie procesów odbudowy tych elementów skóry, które uległy uszkodzeniu w wyniku kontaktu ze smo­giem. Oczywiście antyoksydanty możemy dostarczać sobie również wewnętrznie wraz z pokarmem lub suplementami. Rutynowa pielęgnacja oznacza również odpowied­nie nawilżenie skóry. Ekspozycja na smog może skutkować odwodnieniem skóry. W związku z tym warto sięgnąć po preparaty silnie nawilżające zawie­rające filtr UV. Warto też zainteresować się produk­tami o działaniu antysmogowym w postaci filtrów chemicznych. Musimy pamiętać, że nasza skóra nie jest jedynie opakowaniem izolującym od otoczenia, ale także umożliwia wchłanianie niektórych substancji oraz pozwala oddychać. Wszelkie zanieczyszczenia oddziałujące na nią mogą mieć także wpływ na całe ciało. Ma to miejsce, gdy toksyny wchodzące w skład dymu smogowego zostaną zaabsorbowane przez skórę i przenikną dalej do wnętrza organizmu. Właściwe oczyszczenie, uży­cie bogatego w antyoksydanty serum oraz codzienne zastosowanie kremów nawilżających z filtrem prze­ciwsłonecznym wspomoże skórę w nierównej walce ze skażeniem powietrza.
Rozmowa z Agnieszką Łucjanek – psycholożką, terapeutką, koordynatorką merytoryczną Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR. Pracuje w Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodz...
2606 Odsłony
Cała prawda o dietetycznym detoksie.Raz na jakiś czas nachodzi nas nieodparta ochota na „odtrucie" lub „oczyszczenie" organizmu z nagromadzonych toksyn. Z reguły w okolicach świąt ...
2459 Odsłony
Gelotolodzy, czyli naukowcy zajmujący się badaniem śmiechu przekonują, że uśmiech na twarzy może podnieść odporność organizmu, skrócić okres rekonwalescencji po chorobie i przedłuż...
2121 Odsłony
​Popularne diety kuszą obietnicą szybkiej utraty zbędnych kilogramów. Czy redukcja masy ciała i efekt jo-jo stanowią nieodłączny duet?W ponad 90 proc. przypadków za otyłość i nadwa...
2090 Odsłony
Na łamach magazynu naukowego „Journal of Personality and Social Psychology" badacze z University of British Columbia poinformowali, że wdychanie naturalnego zapachu partnera może p...
1949 Odsłony
Niskie temperatury na zewnątrz, przesuszone, gorące powietrze we wnętrzach, noszenie czapek oraz kapryśna i wietrzna aura sprawiają, że kondycja włosów po zimie pozostawia wie...
1893 Odsłony
PROGRAM PROWADZONY PRZEZ CENTRALĘ FARMACEUTYCZNĄ CEFARM SA  logotype cefarm