Placentofagia. Fakty i mity

Placentofagia
Spożywanie łożyska nowo narodzonego dziecka jako składnika potraw lub w postaci pigułek nosi nazwę placentofagii i stało się, zwłaszcza w krajach zachodnich, znaną praktyką. W Polsce przepisy dotyczące odpadów medycznych obligują szpitale do jego utylizacji. Tym­czasem od wieków w tradycyjnej chińskiej medycynie natural­nej łożysku przypisywano wi...
Czytaj dalej

Czy można podnieść swoją odporność psychiczną? Można!

odpornosc
Nawet pobieżna obserwacja skła­nia nas do uznania, że ludziom odpornym psychicznie wiedzie się w życiu lepiej. Umiejętność działa­nia pod presją pozwala im zdawać egzaminy, osiągać sukcesy, zawo­dowe, zdrowo wypocząć. Badania prowadzone wśród biznesmenów, nauczycieli i sportowców potwier­dzają, że odporność po prostu się opłaca. Im częściej ktoś mó...
Czytaj dalej

Dlaczego nie chcemy się badać? Dlaczego nie chcemy się badać?

Dlaczego-nie-chcemy-si-badac
Polacy lubią uchodzić za naród bohaterów. Jednocześnie, jak pokazują statystyki, najwyraźniej obawiają się profilaktycznych badań. A nuż coś wykryją?   Z jednej strony narzekamy na ograniczony dostęp do opieki lekarskiej, z drugiej jak ognia unikamy bezpłatnej profilaktyki. Dane jednoznacznie wskazują, że 30% Polaków wykonuje pod­stawowe badan...
Czytaj dalej

Dziękuję, postoję. O pozytywnym wpływie ruchu na nasze samopoczucie.

Dzikuj-postoj
Wszyscy wiemy, że aktywność fizyczna jest korzystna dla zdro­wia i zmniejsza ryzyko wystą­pienia wielu chorób. Nie wszy­scy zdają sobie jednak sprawę, że z punktu widzenia naszego orga­nizmu pozytywny wpływ posiada również samo stanie. Nasze ciało w rzeczywistości źle znosi bezruch. Nawet gdy jesteśmy chorzy, unieruchomienie i pozycja horyzontalna ...
Czytaj dalej

SMOG czyli czym oddychamy w zimie

SMOG
Według Głównego Inspektora Sanitarnego wysokie stężenia zanieczyszczeń pyłowych powietrza atmosferycznego są jednym z głównych czynników wywierających szkodliwy wpływ na zdrowie ludzi. Chodzi oczywiście o smog i jego szkodliwe działanie. Nazwa „smog" to zbitka dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła). Pył zawieszony, o którym mowa przy okaz...
Czytaj dalej
W ubiegłym roku Europejska Agencja Leków (EMA) przeprowadziła badanie dotyczące sprzedaży środ­ków przeciwbakteryjnych przeznaczonych dla zwie­rząt hodowlanych w okresie od 2010 do...
737 Odsłony
Nietrzymanie moczu, mimo że ma charakter przewlekły, można skutecznie leczyć.Enter heading here...Co dziesiąty Polak ma problemy z nietrzymaniem moczu. Nie­trzymanie moczu (N...
735 Odsłony
Zachorowalność na raka jelita grubego w Polsce wciąż wzrasta i przekracza 19 tysięcy przypadków rocznie. Rak jelita grubego jest drugim najczęściej notowanym nowotworem złośliwym w...
731 Odsłony
„Chorobę królów" wywołuje wysoki poziom kwasu moczowego w organizmie. Często jest to związane z nieprawidłową dietą, spożywaniem alkoholu i czerwonego mięsa. Tworzące się kryształ...
730 Odsłony
Przyczyną suchych dłoni najczęściej jest wpływ niekorzystnych czynników, takich jak mróz czy nadmierne promieniowanie UV. Nierzadko jednak to nie niska temperatura, ale działanie d...
729 Odsłony
Zachodni styl życia polega na siedzeniu. W krajach rozwiniętych praca i odpoczynek są na dobrą sprawę równoznaczne z przyjęciem pozycji siedzącej. Siedemdziesiąt procent osób...
728 Odsłony
PROGRAM PROWADZONY PRZEZ CENTRALĘ FARMACEUTYCZNĄ CEFARM SA  logotype cefarm