Gdzie do lekarza podczas wakacji?

22 czerwca 2016

Przed urlopem większość osób skupia się na pakowaniu, planowaniu miejsc do zwiedzania czy załatwianiu formalności związanych z podróżą. Jak postępować w przypadku choroby lub urazu podczas wypoczynku? Kiedy i gdzie udać się z problemem zdrowotnym?

Przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej

Dzień roboczy (8.00-18.00)

Osoby przebywające poza miejscem zamieszkania, a których stan zdrowia nie zagraża życiu, mogą skorzystać ze świadczeń dostępnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Warunkiem jest przedstawienie dokumentu (np. książeczki ubezpieczeniowej lub dowodu osobistego i numeru PESEL), na podstawie których można potwierdzić posiadanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. By uzyskać pomoc lekarską lub pielęgniarską, wystarczy między godz. 8.00 a 18.00 zgłosić się do przychodni, która ma podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co ważne, lekarz nie może odmówić konsultacji, a po wizycie w sprawozdaniu dla NFZ musi zaznaczyć, iż przyjęty został przez niego pacjent spoza rejonu. Wyszukiwarka punktów POZ dostępna jest tutaj.

Ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Dzień roboczy (18.00-8.00), weekend, święta

Jeśli problemy ze zdrowiem wystąpią po godzinie 18.00 w dni powszednie, a także w sobotę, niedzielę oraz dni świąteczne (ustawowo wolne od pracy), należy zgłosić się do ambulatorium nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, tzn. gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia, a stosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy. Spis placówek działających na terenie kraju dostępny jest na stronach internetowych wojewódzkich oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia (ich adresy www dostępne są tutaj).

Szpitalny Oddział Ratunkowy/Izba Przyjęć

24 h na dobę 7 dni w tygodniu

Osoby w stanie nagłego zagrożenia życia (np. podejrzenie zawału serca, atak padaczki, zatrzymanie czynności serca) lub zdrowia (np. po urazach takich jak złamanie, zwichnięcie, zranienie, oparzenie lub inne wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej) powinny zgłosić się na Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) lub do Szpitalnej Izby Przyjęć. W zależności od stanu poszkodowanego można wezwać karetkę pogotowia lub zorganizować transport we własnym zakresie. Żeby skorzystać z pomocy medycznej bezpłatnie (w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego), należy przedstawić dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania z tego typu świadczeń (tj. książeczkę ubezpieczeniową lub dowód osobisty i numer PESEL). Jeśli zachodzi taka potrzeba, pacjent otrzyma recepty, skierowania do lekarzy specjalistów lub zostanie przyjęty na oddział szpitalny. Wyszukiwarka punktów SOR dostępna jest tutaj, a Izb Przyjęć tutaj.

Tekst: Maria Polak