Leczenie za granicą – cz. 1

3 stycznia 2017

Aktywności takie jak jazda na nartach czy snowboardzie, chociaż przyjemne, niosą za sobą wysokie ryzyko urazu. Jakie uprawnienia związane z leczeniem w innych krajach przysługują w ramach Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Według statystyk na nartach bądź desce snowboardowej potrafi poruszać się już co piąty Polak. Sporty te najczęściej uprawiane są podczas wyjazdów w okresie świąt Bożego Narodzenia, zimowych ferii lub urlopów. 60 proc. rodaków deklaruje, że zamierza spędzić ten czas w polskich kurortach narciarskich, pozostali wybierają głównie Włochy, ale także Austrię, Francję, Czechy i Słowację.

Wyjazdowe ABC

Na każde 1000 dni jeżdżenia narciarzom przytrafia się od dwóch do czterech urazów, zaś snowboardzistom, narażonym na częstsze upadki, aż od trzech do sześciu. Planując zagraniczny wyjazd połączony z aktywnym wypoczynkiem, warto więc zadbać nie tylko o przygotowanie sprzętowe oraz kondycyjne, lecz także o zabezpieczenie ewentualnej pomocy medycznej, tj. wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) oraz skompletowanie podręcznej apteczki. Biorąc pod uwagę fakt, że sporty zimowe są wysoce kontuzjogenne, można rozpatrzyć również wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej.

Po co EKUZ?

Wyjeżdżając do krajów Unii Europejskiej (a także do Szwajcarii, Norwegii czy Islandii), warto zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dzięki niej osoby korzystające w Polsce z opieki w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo do refundacji świadczeń medycznych przysługujących mieszkańcom danego państwa. Wniosek o wydanie tego dokumentu składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, faksu czy poczty elektronicznej w oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Formularz dostępny jest w każdej jednostce tej instytucji, a także na stronie internetowej www.ekuz.nfz.gov.pl. Koniecznie należy także przedstawić dowód osobisty oraz dokument świadczący o prawie do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej, np. ZUS RMUA, ZUS RZA, ZUS RCA, odcinek renty/emerytury, legitymację uczniowską/studencką czy dowód wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne. Kartę otrzymuje się zwykle tego samego dnia, jednak czas ten może się wydłużyć do ok. tygodnia w okresie ferii zimowych lub gdy konieczna jest  wysyłka pocztą. W przypadku utraty EKUZ za granicą możliwe jest uzyskanie certyfikatu tymczasowo ją zastępującego – wystarczy skontaktować się z pracownikami NFZ.

Dlaczego warto się ubezpieczyć i gdzie, w razie wypadku, można uzyskać bezpłatną pomoc? O tym jutro w Strefie Zdrowia dla Każdego.