Wyroby medyczne z dofinansowaniem

12 lipca 2016

Dofinansowanie to czasami jedyna możliwość, aby zakupić niezbędny choremu produkt lub sprzęt, które zapewnią mu właściwe leczenie lub rehabilitację i poprawią komfort życia. Kto może ubiegać się o refundację, na jakich zasadach i na jakiego typu wsparcie można liczyć?

W ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego pacjentom przysługuje refundacja kosztów różnych wyrobów medycznych. Są to, np. protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, laski i kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, okulary czy aparaty słuchowe.

Gdzie znaleźć informacje?

Szczegółowe zasady dotyczące świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, sprzęt leczniczy i środki medyczne określa ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Dokument, dostępny m.in. na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia lub w oddziałach Narodowego Funduszu Zdrowia, zawiera listę refundowanych przedmiotów oraz określa warunki i wysokość zwrotu kosztów. Informuje również o okresie, na jaki można otrzymać wyroby medyczne (przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze) i jak często można się o nie ubiegać.

Jak działać?

W pierwszej kolejności należy udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, od którego otrzyma się skierowanie do specjalisty. Ten, gdy będzie to konieczne, wystawi wniosek na nazwisko pacjenta, na podstawie którego będzie można ubiegać się o refundację sprzętu. Co ważne, lekarz ten nie musi podlegać Wojewódzkiemu Oddziałowi NFZ, w którym realizowany będzie wniosek, ale musi posiadać uprawnienia do jego wydania. Następnie należy w oddziale NFZ na terenie naszego zameldowania przedstawić otrzymany dokument i w ten sposób potwierdzić zlecenie. Jeżeli nie pozwala na to stan zdrowia pacjenta, może to zrobić inna osoba, która posiada jego pisemne upoważnienie. Do potwierdzenia zlecenia przez NFZ wymagany jest dowód osobisty osoby odbierającej potwierdzone zlecenie. Wnioski m.in. na wózki inwalidzkie, protezy, aparaty słuchowe, okulary czy materace przeciwodleżynowe ważne są przez 90 dni od daty wystawienia. Jeśli dofinansowanie ma dotyczyć środków pomocniczych o miesięcznym okresie użytkowania (np. pieluchomajtki, cewniki), można złożyć wniosek o wydanie przez NFZ karty comiesięcznego zaopatrzenia ważnej przez rok. Mając zlecenie potwierdzone do refundacji, należy zgłosić się do wybranej placówki na terenie całego kraju, która podpisała umowę z NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Wybór konkretnego sklepu należy do pacjenta – nie obowiązuje w tym przypadku rejonizacja.

Wysokość dofinansowania

Ministerstwo Zdrowia w swoim rozporządzeniu ustaliło limity cenowe, do których finansuje dany sprzęt. Na taką kwotę zostanie wystawiony wniosek przez specjalistę. Pacjenci mają prawo wyboru wyrobu medycznego spośród zróżnicowanej oferty. Produkty o tych samych funkcjach mogą różnić się ceną i jakością. Jeżeli cena wybranego wyrobu medycznego jest wyższa niż ta określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji. Obowiązkiem każdej placówki, mającej umowę z NFZ na realizację zaopatrzenia w wyroby medyczne, jest posiadanie przynajmniej jednego produktu w grupie w cenie limitu określonego przez Ministra Zdrowia. Niestety może wystąpić taka sytuacja, że w NFZ zabraknie środków na dofinansowania. Wtedy pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących na realizację wniosku (liczy się kolejność zgłoszeń). Powinno się pamiętać, że jeśli zakupi się sprzęt przed potwierdzeniem zlecenia przez NFZ, nie można ubiegać się o zwrot kosztów.

Dodatkowe dofinansowanie PFRON

Osoby z zaświadczeniem o niepełnosprawności mogą starać się także o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Żeby je otrzymać, trzeba złożyć pisemny wniosek w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Wsparcie PFRON może wynieść do 100 proc. wysokości wkładu własnego w limicie ceny, jeśli taki wkład jest wymagany, lub 150 proc. kwoty limitu na dany sprzęt (czyli w przypadku jeśli limit na materac wynosi 1000 zł, a jego cena to 2600 zł, z PFRON można otrzymać 1500 zł, a więc w sumie dostaje się 2500 zł). Tu jednak pod uwagę brana jest wysokość dochodów osoby ubiegającej się o dofinansowanie.

Marta Kwaśniewicz