Telefon komórkowy a zdrowie – fakty i mity

19 marca 2018

Od wielu lat na całym świecie prowadzone są badania dotyczące oddziaływania telefonów komórkowych na zdrowie człowieka. Zdania na ten temat są podzielone, co powoduje, że przez lata narosło w tej materii sporo mitów. Czy słusznie?

Korzystanie z telefonów komórkowych powoduje choroby nowotworowe – raczej MIT

doctor writing record on folder on desk in office

Pierwsza i najważniejsza kwestia sporna dotyczy wpływu na zdrowie człowieka promieniowania elektromagnetycznego. Pomimo bardzo dużej liczby badań prowadzonych przez ośrodki naukowe w różnych krajach, brakuje jednoznacznej opinii w tej kwestii. Badania wykonane w wysoko rozwiniętych krajach europejskich (Dania, Szwecja, Niemcy, Wielka Brytania) wykluczają bezpośredni wpływ korzystania z telefonów komórkowych na częstotliwość występowania chorób nowotworowych. Badania były prowadzone przez okres dziesięciu lat – u ich uczestników w tym czasie nie odnotowano zwiększonej zapadalności na choroby nowotworowe. Nie wykluczyły one jednak, że długotrwałe (dłuższe niż dziesięć lat) i regularne korzystanie z telefonów może mieć negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Opinie naukowców są zgodne w jednym – telefonu komórkowego nie należy mieć przy sobie przez całą dobę.

Strona 1 z 512345