Kampinos

Kampinos

Wprost trudno uwierzyć w to, iż tak niedaleko od stolicy Polski można podziwiać wiele wyjątko­wych gatunków flory i fauny, a także spacerować wśród wydm i bagien. Dzięki różnym warunkom glebowym możemy podziwiać tu wiele gatunków drzew. Obok jałowców i karłowatych sosen, które zdecydowanie dominują występują dęby oraz podmokłe łęgi z olszą i jesionem. Na obszarze ponad 35 ha zostały wydzielone rezerwaty ścisłe, przez które nie prowadzą żadne szlaki. Kampinoski Park Narodowy jest otwarty dla zwiedzających przez cały rok i cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów. Mają oni do swojej dyspozycji szeroki system oznakowanych pieszych szlaków. Pojazdy silnikowe nie mogą wjeżdżać na drogi leśne. Dla samochodów wyznaczone są parkingi na obrzeżach lasu. Tuż przy nich znajdują się wejścia na szlaki, specjalne oznakowania i mapy. Należy pamiętać o zabraniu żywności i napojów na planowane wycieczki. Kampinos umożliwia nam wędrowanie po oznakowanych trasach o łącznej długości 360 km. Park oferuje także ciekawe szlaki rowerowe i konne.

Dziekanów Leśny – Brochów (55,8 km, znaki czerwone) to główny szlak i rozpościera się przez cały Kampinoski Park Narodowy ze wschodu na zachód. Pieszo przebycie zajmie nam co najmniej dwa dni. Przenocować można na polu biwakowym w Roztoce albo w całorocznym schronisku mło­dzieżowym PTSM we wsi Łubiec. Podążając jego trasą, możemy zobaczyć charakterystyczne kam­pinoskie krajobrazy z odcinkami przebiegającymi na pograniczu wydm i bagien. Możemy zaobser­wować elementy starodrzewu, szczególnie przemieszczając się przez największe obszary ochrony ścisłej: Sieraków i „Krzywa Góra". Napotkamy także obiekty historyczne jak: „wioski widma"*, wczesnośredniowieczne grodzisko „Zamczysko"*, obronny kościół renesansowy z XVI w. w Bro­chowie, klasycystyczny dwór szlachecki w Tułowicach i kilkusetletni Dąb Profesora Kobendzy czy Sosnę Powstańców 1863 roku. Jest też wiele pozostałości z okresu II wojny światowej: cmentarz­-mauzoleum Palmiry oraz cmentarz partyzancki w Wierszach.

Dla turystów dostępnych jest także wiele innych szlaków: Północny Szlak Leśny im. Teofila Lenar­towicza (Śladów – Janówek: 39,6 km, znaki niebieskie), Południowy Szlak Leśny (Żelazowa Wola – Dziekanów Leśny: 56,1 km, znaki zielone), Południowy szlak krawędziowy (Dąbrowa Leśna – Kampinos: 49,8 km, znaki niebieskie), Szlak im. Powstańców Warszawskich (Leszno – Wiersze – Truskaw: 19,5 km, znaki żółte), Szlak im. Aleksandra Janowskiego (Leoncin – Stara Dąbrowa – Leszno: ok. 21 km, znaki żółte), Szlak im. Zygmunta Padlewskiego (Kampinos – Nowe Pole­sie: 16,3 km, znaki żółte), Szlak im. Stefana Żeromskiego (Wólka Węglowa – uroczysko Na Miny: 7,3 km, znaki żółte), Podwarszawski Szlak Pamięci (Laski – Wólka Węglowa: 11,7 km, znaki czarne), Szlak Przechadzkowy (Izabelin – Wólka Węglowa: 7,3 km, znaki czerwone), Szlak im. Antoniego Trębickiego (Wieś Palmiry – Mogilny Mostek: 2,6 km, znaki żółte), Szlak im. Kazimierza Wójcic­kiego (Truskaw – wieś Palmiry: 11,5 km, znaki czarne).

*Wioski widma

Na terenie Puszczy Kampinoskiej istnieją wyludnione wioski, wykupione przez Park Narodowy. Takim przykładem jest nieistniejąca już wieś Ławy – znana m.in. jako miejsce obozowe AK „Kampinos". Do lat 60. w osadzie tej było około 20 funkcjonujących zagród, a nawet remiza. Na terenie Kampinoskiego Parku istnieje kilkadziesiąt podobnych „wsi widm".

*Zamczysko

XIII-wieczne grodzisko obronne, w którym okoliczna ludność chroniła się podczas najazdów jaćwińskich, żmudzkich i litewskich. Wewnętrzny majdan chronił gruby na kilka metrów ostrokół z zaostrzonych bali, a dodatkową przeszkodą była widoczna do dziś fosa. Po I wojnie światowej nieopodal powstał tartak „Zamczysko", w którym teraz znajduje się ośrodek szkoleniowy Straży Pożarnej.

Rozmowa z Agnieszką Łucjanek – psycholożką, terapeutką, koordynatorką merytoryczną Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR. Pracuje w Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodz...
3561 Odsłony
Cała prawda o dietetycznym detoksie.Raz na jakiś czas nachodzi nas nieodparta ochota na „odtrucie" lub „oczyszczenie" organizmu z nagromadzonych toksyn. Z reguły w okolicach świąt ...
3033 Odsłony
Gelotolodzy, czyli naukowcy zajmujący się badaniem śmiechu przekonują, że uśmiech na twarzy może podnieść odporność organizmu, skrócić okres rekonwalescencji po chorobie i przedłuż...
2692 Odsłony
​Popularne diety kuszą obietnicą szybkiej utraty zbędnych kilogramów. Czy redukcja masy ciała i efekt jo-jo stanowią nieodłączny duet?W ponad 90 proc. przypadków za otyłość i nadwa...
2636 Odsłony
Na łamach magazynu naukowego „Journal of Personality and Social Psychology" badacze z University of British Columbia poinformowali, że wdychanie naturalnego zapachu partnera może p...
2508 Odsłony
Niskie temperatury na zewnątrz, przesuszone, gorące powietrze we wnętrzach, noszenie czapek oraz kapryśna i wietrzna aura sprawiają, że kondycja włosów po zimie pozostawia wie...
2428 Odsłony
PROGRAM PROWADZONY PRZEZ CENTRALĘ FARMACEUTYCZNĄ CEFARM SA  logotype cefarm