Czy posyłać dziecko do żłobka?

Czy-posya-dziecko-do-obka
Gdy kończy się urlop macierzyński, stajemy przed dylematem – komu powierzyć opiekę nad dzieckiem? Babci? Niani? A może zapisać je do żłobka? Obecnie coraz więcej osób decyduje się na to ostatnie rozwiązanie. Babcie nierzadko mieszkają daleko i mają swoje sprawy. Zatrudnienie opiekunki do dziecka jest kosztowne. Pozostaje zatem instytucja żłobka. Czy jest to dobre rozwiązanie? 

Jakie zalety i wady wiążą się posłaniem dziecka pod opiekę wykwalifikowanej placówki?   

Przede wszystkim należy podkreślić, że zdaniem psychologów dziecko powinno pójść do żłobka nie wcześniej niż około 12. miesiąca życia. Do tego czasu potrzebuje ono w sposób szczególny bliskości osób, które je dobrze rozumieją i potrafią odpowiedzieć na jego potrzeby. Bez wątpienia jednym z kluczowych argumentów przemawiających na korzyść instytucji żłobka jest możliwość nawiązania i podtrzymywania kontaktów oraz więzi z rówieśnikami. Wczesna socjalizacja, czyli uspołecznienie dziecka odgrywa pozytywną rolę w jego późniejszym rozwoju. W rzeczy samej to jedno z naczelnych zadań żłobka. Dzięki kontaktom z grupą rówieśniczą w życiu dziecka zachodzi wiele istotnych zmian. Z początku mogą pojawić się związane z tym trudności, jednak przebywanie w grupie daje mu sposobność do zdobycia wielu nowych doświadczeń zazwyczaj niedostępnych w domu. W nowych warunkach dziecko może się uczyć poznawać myśli i potrzeby innych, współczuć, panować nad emocjami i wyrażaniem własnych stanów. Codzienne kontakty w ramach małej społeczności pozwalają dziecku na naukę przestrzegania norm, współdziałania, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie w różnych sytuacjach. Dzięki zajęciom i zabawie z innymi dziećmi nabywa ono wiedzę o sobie i otaczającym świecie. Warto zaznaczyć, że na tym etapie rozwoju dzieci uczą się głównie poprzez naśladowanie – innych dzieci i opiekunów – dzięki czemu o wiele szybciej nabywają nowe umiejętności. Maluchy niezwykle łatwo się zniechęcają, kiedy pojawiają się trudności – w żłobku mają szansę nauki, jak się z czymś uporać. Dzięki przykładowi rówieśników czy opiekunek chętniej ponawiają próby. Dotyczy to również nauki przestrzegania zasad. Obserwacja zachowań rówieśników, którzy podporządkowują się narzuconym regułom, powoduje, że dziecko również zaczyna się do nich stosować mimo początkowych oporów. Podobnie możliwość podpatrywania niepożądanych zachowań kolegów i związanych z tym konsekwencji w postaci kar może studzić zapał dziecka do nieprzestrzegania obowiązujących zasad. Warto również podkreślić, że kontakt z grupą rówieśniczą daje szansę tak zwanej ekspozycji społecznej, dzięki czemu w późniejszym wieku dziecko jest mniej narażone na stres związany z wchodzeniem w nowe, publiczne sytuacje, na przykład w przedszkolu czy szkole.

Istotną zaletą żłobka jest oferta programowa, w której znajdują się zajęcia dydaktyczne i rozwojowe 

Dzięki nim możliwe staje się wzbogacenie wiedzy, słownictwa, umiejętności dziecka. Poprzez zabawę w ramach zajęć plastycznych, ruchowych, gimnastycznych, logarytmicznych i językowych stymulowane są jego kompetencje poznawcze – myślenie, zapamiętywanie, uwaga, koncentracja, a także sprawność fizyczna i manualna. Tego rodzaju wszechstronne zajęcia uczą systematyczności, samodyscypliny, obowiązkowości, cierpliwości. Pobudzają wyobraźnię, kreatywność, umiejętności wyrażania siebie, jednocześnie ugruntowując wiarę we własne możliwości. Jednym z ważniejszych argumentów na korzyść żłobków jest też to, że w tych placówkach mamy do czynienia z osobami wykwalifikowanymi, które dbają o harmonijny rozwój swoich wychowanków. Daje to możliwość szybkiego rozpoznania i zdiagnozowania ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju czy słabszych stron dziecka, a także dostosowania zajęć do jego wieku i potrzeb czy też podjęcia koniecznej terapii. Nie trzeba dodawać, że wiedza, którą dysponują wychowawcy częstokroć jest znacznie bardziej wszechstronna i pogłębiona niż ta, którą posiadają rodzice. Żłobek to także szansa dla dziecka poznania bodźców, których brakuje w jego domowym otoczeniu. Oznacza to, że w warunkach żłobka możliwe staje się bardziej urozmaicone stymulowanie zmysłów dziecka poprzez różnorodne zajęcia, wykorzystywanie pomocy edukacyjnych i zabawek czy organizowanie gier.  Uczęszczanie do żłobka jest również okazją do oswojenia się z codziennym harmonogramem dnia i powtarzającymi się czynnościami. Stanowi to wstęp do nauki systematyczności i porządku, a jednocześnie jest sposobem na ustabilizowanie chaotycznej rzeczywistości. Dzięki powtarzającej się sekwencji następujących po sobie wydarzeń (poranne mycie, śniadanie, zabawa, obiad, leżakowanie, zabawa, podwieczorek) świat dziecka uzyskuje walor przewidywalności i stałości, co jest konieczne dla jego poczucia bezpieczeństwa. 0

A jakie są minusy żłobków?  

Najczęściej pojawiającym się w tym miejscu argumentem jest prawdopodobieństwo infekcji i wyższe ryzyko zachorowań. Oczywiście w warunkach, w jakich funkcjonują obecnie żłobki, nie można tego wykluczyć. Warto jednak pamiętać, że dzięki zachorowaniom dzieci zyskują szansę na wzmocnienie systemu immunologicznego. Często można też spotkać się z opinią, że żłobek uniemożliwia rodzicom rozwijanie głębszej więzi z dzieckiem, obserwowania postępów w jego rozwoju, uważniejszej opieki i zaspokajania indywidualnych potrzeb dziecka. Czym kierować się przy wyborze żłobka? Z pewnością nie zaszkodzi zwrócić uwagę na stan techniczny, wyposażenie, czystość placówki, jej usytuowanie, bliskość terenów zielonych lub ruchliwej ulicy. Warto też uwzględnić odległość żłobka od domu. Im dalej jest on umiejscowiony, tym wcześniejsze będą pobudki i późniejsze powroty do domu. W niektórych żłobkach rodzice otrzymują możliwość wzięcia udziału w zajęciach razem z dzieckiem. To dobra okazja, by zaznajomić się z metodami pracy wychowawczyń, atmosferą miejsca, liczebnością grup dzieci.

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://estrefazdrowia.pl/

Do wszechobecnej reklamy piwa zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Gdzie się obejrzeć, napotykamy komunikat – piwo gasi pragnienie, integruje, bawi, relaksuje i świetnie smakuje. W powszechnej opinii ucho...
9447 Odsłony
Rozmowa z Agnieszką Łucjanek – psycholożką, terapeutką, koordynatorką merytoryczną Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR. Pracuje w Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psyc...
6705 Odsłony
Cała prawda o dietetycznym detoksie. Raz na jakiś czas nachodzi nas nieodparta ochota na „odtrucie" lub „oczyszczenie" organizmu z nagromadzonych toksyn. Z reguły w okolicach świąt poja­wia się myśl, ...
5324 Odsłony
Ostroga piętowa to potoczna nazwa schorzenia, które wielu uznaje za nieuleczalne przy użyciu standardowych metod medycznych.  Stąd prawdziwy wysyp interneto­wych porad sugerujących cudo­twórcze d...
4764 Odsłony
Gelotolodzy, czyli naukowcy zajmujący się badaniem śmiechu przekonują, że uśmiech na twarzy może podnieść odporność organizmu, skrócić okres rekonwalescencji po chorobie i przedłużyć życie – nawet o s...
4495 Odsłony
​Popularne diety kuszą obietnicą szybkiej utraty zbędnych kilogramów. Czy redukcja masy ciała i efekt jo-jo stanowią nieodłączny duet? W ponad 90 proc. przypadków za otyłość i nadwagę odpowiedzialny j...
4352 Odsłony
PROGRAM PROWADZONY PRZEZ CENTRALĘ FARMACEUTYCZNĄ CEFARM SA  logotype cefarm