Czy telefony komórkowe są szkodliwe?

AdobeStock_30376703_20210901-194841_1

Wielu z nas obawia się emitowanego przez telefony promieniowania. Każda znajdująca się w użyciu komórka jest jednocześnie odbiornikiem jak i nadajnikiem fal radiowych, służących do komunikacji z siecią GSM, WiFi oraz z Bluetooth. I właśnie ta druga funkcja, polegająca na emisji promieniowania elektromagnetycznego budzi kontrowersje.

Czy mamy powody do niepokoju?

Promieniowanie nie kojarzy się szczególnie korzystnie. Może dlatego, że często słyszymy o „szkodliwym promieniowaniu". Trzeba jednak pamiętać, że w przyrodzie nie mamy do czynienia z jednym tylko rodzajem promieniowania. Promieniowanie elektromagnetyczne, emitowane przez aparaty telefoniczne, podobnie jak i inne urządzenia, w rzeczywistości opisuje zbiór zjawisk o różnych cechach i różnym zakresie oddziaływania na organizmy żywe. Stąd rozróżniamy je zależnie od długości emitowanych fal. Mamy zatem fale radiowe (generowane naturalnie przez wyładowania atmosferyczne i obiekty kosmiczne lub przez urządzenia techniczne), mikrofale, podczerwień (czyli promieniowanie cieplne), światło widzialne, promieniowanie ultrafioletowe, promieniowanie rentgenowskie oraz promieniowanie gamma. Każde z nich w określonym natężeniu może być szkodliwe. Jednak z perspektywy tego jak zazwyczaj oddziałują na materię, a więc wiązania chemiczne w jej cząsteczkach, możemy podzielić je na jonizujące i niejonizujące. Fale emitowane przez radio, telefony komórkowe, wieże telefoniczne, routery Wi-Fi nazywane są promieniowaniem „częstotliwości radiowej". Jest to rodzaj promieniowania „niejonizującego", ponieważ nie posiada dostatecznej energii, aby spowodować poprzez jonizację rozpad cząsteczki, to jest pozbawić atomu danej substancji przynajmniej jednego z elektronów. Jeśli chodzi o promieniowanie jonizujące - ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie, promieniowanie gamma – to w odpowiedniej dawce jest ono zdolne uszkodzić nasze DNA. A to może już prowadzić do zmian nowotworowych. Zatem fale radiowe należy zaliczyć do nieszkodliwego promieniowania niejonizującego. Należałoby więc uznać, że stosowane w telefonii komórkowej fale, nie mogą wpływać na pojawienie się problemów zdrowotnych. Nie posiadają bowiem wystarczającej energii by spowodować uszkodzenia naszego DNA.

Z drugiej strony, należy warto pamiętać, że promieniowanie jonizujące towarzyszy nam zawsze. Jest ono bowiem stałym elementem środowiska w którym żyjemy. Jego źródłem są izotopy pierwiastków radioaktywnyc obecnych w skorupie ziemskiej, wodzie mórz i oceanów oraz promieniowaniu kosmicznym.

Jeśli jednak przyjrzymy się wynikom dotychczasowych badań dotyczących wpływu telefonii komórkowej na zdrowie człowieka sprawa nie jest tak prosta. W 2011 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaliczyła telefony komórkowe do grupy „czynników rakotwórczych klasy 2B". Grupa ta obejmuje czynniki, co do których istnieje podejrzenie, że w są rakotwórcze, przy jednoczesnym braku twardych dowodów udokumentowanych badaniami na ludziach.

Jeśli istnieje korelacja pomiędzy zachorowalnością na raka a używaniem komórek powinno to znaleźć swoje odzwierciedlenie w dostępnych danych.Tego rodzaju badanie przeprowadzono w roku 2011 w Danii. Po zestawieniu dokumentacji medycznej od ponad 3 mln użytkowników korzystających z telefonii komórkowej przez ostatnie 11 lat, wykazano brak związku pomiędzy korzystaniem z telefonów komórkowych a prawdopodobieństwem zachorowania na glejak, oponiaka czy nerwiak a akustycznego.

Podobnie badanie przeprowadzone w roku 2013 na grupie miliona kobiet w Wielkiej Brytanii (Million Women Study) nie wykazały zależności pomiędzy zachorowaniami na glejaka i oponiaka a użytkowaniem telefonu komórkowego. Wykazano natomiast nieznacznie zwiększone ryzyko wystąpienia nerwiaka akustycznego. Jednak jak zauważyli badacze, przypadki zachorowań były w tym przypadku niezwykle rzadkie.

Pomimo to, wielu naukowców jest przekonanych, że istnieją uzasadnione podstawy do niepokoju. Zanim pojawiły się smartfony, komórka służyła nam głównie do okazjonalnych rozmów. Obecnie mamy kontakt z urządzeniem przez wiele godzin, które poświęcamy na korzystanie z mediów społecznościowych, gry, słuchanie muzyki lub oglądanie filmów. Częściej niż przy uchu, telefon znajduje się w naszej dłoni bądź kieszeni. Dlatego monitorowanie zachorowalności na nowotwory mózgu może tylko częściowo odpowiadać na pytanie o wpływ telefonów komórkowych na nasz organizm.

Wciąż nie dysponujemy badaniami opisującymi kompleksowy wpływ telefonu komórkowego na rozwój dzieci i młodzieży. Ostatnie publikacje pokazują jedynie związek pomiędzy ich długotrwałym użytkowaniem a problemami z koncentracją i skupieniem uwagi.

G oznacza generację

Każda z dotychczasowych generacji posiadała większą częstotliwość i szerokość pasma w celu szybszego przesyłania informacji. Jednak zastosowanie technologii wykorzystującej sygnał 5G czyli zakres fal radiowych (pasmo radiowe) obejmujący częstotliwości: 30-300 GHz i długości 10-1 mm oznacza konieczność zastosowania większej ilości anten do ich przekazywania. Anteny te emitują fale radiowe nazywane milimetrowymi. Ich wpływ na zdrowie człowieka nie został jeszcze przebadany.

Nie ulega wątpliwości, że telefony komórkowe odgrywają coraz istotniejszą rolę w naszym życiu. Oznacza to, że diametralnie zmienił się czas nasz interakcji z nimi i dnia na promieniowanie.

Co możemy zrobić aby być bezpieczniejszymi? Zaleca się trzy proste rzeczy: zwiększenie odległości pomiędzy telefonem a powierzchnią ciała gdy z niego nie korzystamy, używanie zestawów słuchawkowych podczas rozmowy oraz usunięcie telefonu z najbliższego otoczenia podczas snu. 

Do wszechobecnej reklamy piwa zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Gdzie się obejrzeć, napotykamy komunikat – piwo gasi pragnienie, integruje, bawi, relaksuje i świetnie smakuje. W powszechnej opinii ucho...
12264 Odsłony
Rozmowa z Agnieszką Łucjanek – psycholożką, terapeutką, koordynatorką merytoryczną Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR. Pracuje w Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psyc...
8128 Odsłony
Ostroga piętowa to potoczna nazwa schorzenia, które wielu uznaje za nieuleczalne przy użyciu standardowych metod medycznych.  Stąd prawdziwy wysyp interneto­wych porad sugerujących cudo­twórcze d...
7185 Odsłony
Cała prawda o dietetycznym detoksie. Raz na jakiś czas nachodzi nas nieodparta ochota na „odtrucie" lub „oczyszczenie" organizmu z nagromadzonych toksyn. Z reguły w okolicach świąt poja­wia się myśl, ...
5788 Odsłony
Gelotolodzy, czyli naukowcy zajmujący się badaniem śmiechu przekonują, że uśmiech na twarzy może podnieść odporność organizmu, skrócić okres rekonwalescencji po chorobie i przedłużyć życie – nawet o s...
5037 Odsłony
​Popularne diety kuszą obietnicą szybkiej utraty zbędnych kilogramów. Czy redukcja masy ciała i efekt jo-jo stanowią nieodłączny duet? W ponad 90 proc. przypadków za otyłość i nadwagę odpowiedzialny j...
4947 Odsłony
PROGRAM PROWADZONY PRZEZ CENTRALĘ FARMACEUTYCZNĄ CEFARM SA  logotype cefarm