Mózg nie ma płci

AdobeStock_30249149_20210801-215709_1

Jest tylko jedna istotna różnica między kobiecym a męskim umysłem.

Powszechne stereotypy mówią, że chłopcy mają wrodzoną zdolność do przedmiotów ścisłych, a dziewczynki są lepsze w zagadnieniach humanistycznych. Kobiety z założenia mają szybciej uczyć się języków, ale za to gubić się w nowych miejscach ze względu na brak orientacji przestrzennej. Mają one też notorycznie mylić prawą z lewą stroną i mieć problemy ze zrozumieniem technicznych instrukcji obsługi. Neuroseksizm, bo o nim tu mowa, zakłada również, że kobiety nie są tak zdolne i sprawne intelektualnie jak mężczyźni.

Twierdzenia te wpajane dzieciom często nawet mimowolnie przez rodziców i opiekunów, a potem wzmacniane od początku w zetknięcia się malucha z systemem edukacji, działają jak samospełniająca się przepowiednia. Dziewczęta szybko rezygnują z pasji do nauk ścisłych, podążając za kierowanymi wobec nich oczekiwaniami. Sprawia to, że tylko około 10–20 proc. kobiet decyduje się na studia techniczne.

Co na to nauka?

Badania pokazują, że jedyną istotną różnicą między mózgiem męskim a kobiecym jest proces przetwarzania danych dotyczących emocji i kontaktów międzyludzkich. Zatem nie znajdują potwierdzenia informacje, że mężczyźni z natury są bardziej techniczni niż kobiety. Obie płcie mają także podobny potencjał do zgłębiania różnych dziedzin nauki niezależnie, czy są one ścisłe, czy humanistyczne.

Dr Mark Campbell i dr Adam Toth z University of Limerick przeprowadzili eksperyment badający w jaki sposób mózgi kobiet i mężczyzn radzą sobie z problemem przestrzeni i trójwymiarowości. Testy wykazały, że jest różnica w sposobie rozwiązywania zadań przez mężczyzn i kobiety. Jednak pomimo tego, że grupa żeńska i męska inaczej dochodziła do rozwiązania problemu, wyniki obu były porównywalne. Dysproporcje odnotowano natomiast między osobami z wysokim i niskim ilorazem inteligencji.

Zarówno to badanie, jak i wiele innych dowodzą, że za postrzeganie zdolności intelektualnych kobiet i mężczyzn odpowiedzialne są w dużej mierze kultura, narzucone role społeczne oraz oczekiwania w stosunku do wizerunku danej płci.

Dziewczynki i chłopcy na początku szkoły reprezentują podobny poziom rozumienia zagadnień matematycznych. Dzieci startują więc z podobnym potencjałem poznawczym, dopiero potem ulegają stereotypom i wpisują się w oczekiwane przez społeczeństwo role.

Naukowcy twierdzą, że mózg ludzki nie ma płci. Chociaż organ ten u przeciętnego mężczyzny jest o około 10 proc. większy niż u kobiety, nie wpływa to na zwiększenie jego funkcjonalności. Neurolodzy nie dostrzegli znaczących różnic w częściach mózgu odpowiedzialnych za rachunki czy zamiłowanie do literatury. Zatem mózg damski i męski są anatomicznie podobne, z tą różnicą, że kora przedczołowa u kobiet wykazuje większą aktywność, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie. Płeć piękna jest bardziej skupiona na odczuciach i bierze je pod uwagę, kiedy podejmuje decyzje. Nie znaczy to jednak, że działa pochopnie i pod wpływem emocji. Dokładnie analizuje, jaki wpływ jej działania będą miały na innych i z jakim odbiorem się spotkają.

Mózg kobiecy jest bardziej podporządkowany empatii. Na potwierdzenie tej tezy wykazano, że panie lepiej czytają mowę ciała i rozpoznają ton głosu.

Wykazano także różnice w chemii mózgu. Kobiecy mózg produkuje znaczne ilości oksytocyny, która odpowiada za tworzenie więzi społecznych, nie tylko rodzinnych. Oksytocyna odpowiada za współodczuwanie i chęć zaangażowania w emocje innych.Mózg męski ma więcej wazopresyny, która także wzmacnia relacje jednak jedynie te najbliższe. Mężczyźni wykazują empatię w stosunku do swojej rodziny i bliskich przyjaciół, a do reszty świata zazwyczaj zachowują rezerwę.

Nie wiadomo jednak, czy opisane powyżej różnice w nastawieniu do świata wywodzą się z wrodzonej natury kobiet i mężczyzn, czy są również wynikiem wychowania w określonej kulturze i mierzenia się z oczekiwaniami. Mózg jest bardzo plastycznym narządem i można go kształtować zarówno przez zadania matematyczne, jak i ćwiczenie empatii.

Do wszechobecnej reklamy piwa zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Gdzie się obejrzeć, napotykamy komunikat – piwo gasi pragnienie, integruje, bawi, relaksuje i świetnie smakuje. W powszechnej opinii ucho...
11635 Odsłony
Rozmowa z Agnieszką Łucjanek – psycholożką, terapeutką, koordynatorką merytoryczną Pozaszkolnej Placówki Specjalistycznej SCOLAR. Pracuje w Poradni dla dzieci z Autyzmem i ich Rodzin w Instytucie Psyc...
7868 Odsłony
Ostroga piętowa to potoczna nazwa schorzenia, które wielu uznaje za nieuleczalne przy użyciu standardowych metod medycznych.  Stąd prawdziwy wysyp interneto­wych porad sugerujących cudo­twórcze d...
6260 Odsłony
Cała prawda o dietetycznym detoksie. Raz na jakiś czas nachodzi nas nieodparta ochota na „odtrucie" lub „oczyszczenie" organizmu z nagromadzonych toksyn. Z reguły w okolicach świąt poja­wia się myśl, ...
5685 Odsłony
Gelotolodzy, czyli naukowcy zajmujący się badaniem śmiechu przekonują, że uśmiech na twarzy może podnieść odporność organizmu, skrócić okres rekonwalescencji po chorobie i przedłużyć życie – nawet o s...
4858 Odsłony
​Popularne diety kuszą obietnicą szybkiej utraty zbędnych kilogramów. Czy redukcja masy ciała i efekt jo-jo stanowią nieodłączny duet? W ponad 90 proc. przypadków za otyłość i nadwagę odpowiedzialny j...
4778 Odsłony
PROGRAM PROWADZONY PRZEZ CENTRALĘ FARMACEUTYCZNĄ CEFARM SA  logotype cefarm